Czas na reklamację z tytułu rękojmii:

12 miesięcy

Adres do reklamacji:

AliCase

Stare Faszczyce 41

05-870 Błonie

sklep@alicase.pl

Dodatkowe informacje:

 • Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 
 • Reklamowany przedmiot powinien być dołączony do przesłanej reklamacji.
 • Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. W przypadku decyzji o wymianie towaru może zostać wysłane jedynie powiadomienie e-mail o wysyłce przedmiotu.